znicz

Mówińska Jadwiga 

ur. 19.02.1942 - zm. 11.04.2024

Miejsce na cmentarzu opłacone do 2044 r.

sektor A, rząd IA

sekC