znicz

Tafel Andrzej 

ur. 06.02.1963 - zm. 01.04.2024

Miejsce na cmentarzu opłacone do 2044 r.

sektor C, rząd XIII

sekC