znicz

Czepek Cezary

ur. 14.12.1978 - zm. 25.06.2024

Miejsce na cmentarzu opłacone do 2034 r.

sektor B, rząd III

sekC