znicz

Tafel Dawid

ur. 1997 - zm. 2022

Miejsce na cmentarzu opłacone do 2042 r.

sektor C, rząd IX


sekC