znicz

Hoppe Tekla

ur. 09.05.1931 -  zm.15.02.2021

Miejsce na cmentarzu opłacone do 2034 r.

sektor A, rząd IX


sekA