znicz

Brdękiewicz Marianna

ur. 04.10.1924 - zm. 01.02.2021

Miejsce na cmentarzu opłacone do 2034 r.

sektor B, rząd VII


sekB