znicz

Kozłowska Elżbieta

ur. 29.12.1951 - zm. 01.07.2013

Miejsce na cmentarzu opłacone do 2034 r.

sektor B, rząd III


sekB     IMG 20150914 191413